"in several tons" — Słownik kolokacji angielskich

in several tons kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w kilku tonach
  1. in przyimek + ton rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In 1905 over half a million tons of coal a year was carried.

    Podobne kolokacje: