BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"fill with several tons" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napełnij się kilkoma tonami
  1. fill czasownik + ton rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It was transporting 800 containers, of which three were environmentally hazardous, and the vessel was filled with two thousand tons of fuel oil.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo