BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"ton" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

ton rzeczownik

rzeczownik + ton
Kolokacji: 28
ton of coal • ton of cargo • ton of steel • ton of waste • ton of food • ton of money • ...
ton + rzeczownik
Kolokacji: 7
ton truck • ton vessel • ton ship • ton capacity • ton soup • ...
ton + czasownik
Kolokacji: 5
ton goes • ton produces • ton comes • ton falls • ton seizes
czasownik + ton
Kolokacji: 66
produce several tons • carry several tons • use several tons • drop several tons • deliver several tons • ...
przymiotnik + ton
Kolokacji: 8
metric ton • short ton • additional ton • gross ton • long ton • ...
przyimek + ton
Kolokacji: 17
per ton • about several tons • from several tons • over several tons • at several tons • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
1. per ton = za tonę per ton
4. over several tons = ponad kilkoma tonami over several tons
5. at several tons = przy kilku tonach at several tons
6. under tons = poniżej ton under tons
  • But under tons of rubble where the five-story building once stood, someone was still alive today.
  • His best evidence was now lying under tons of dirt in a tunnel.
  • She was trapped under several tons of masonry after an earthquake.
  • I believe I'm safe in saying his remains are buried under tons of debris.
  • Didn't want to be buried under tons of paper.
  • We had said no to national health care to avoid being buried under tons of paper.
  • He's up on the mountain, buried under several tons of rock.
  • The darkness worried him, for he took it to mean that the camp was gone, buried under tons of ice.
  • If you're buried under tons of stone and steel, how will they know?
  • Your armored truck could be buried under tons of junk.
8. by several tons = przez kilka ton by several tons
(2) for, of, to, in, around, ...
Kolokacji: 9

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.