BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"reduce to several tons" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zredukuj do kilku ton
  1. reduce czasownik + ton rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The suit charges that the new rule will reduce mercury emissions to 15 tons a year from the current level of 48 tons.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo