"ton is produced" — Słownik kolokacji angielskich

ton is produced kolokacja
Popularniejsza odmiana: produce several tons
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tona jest wyprodukowana
  1. produce czasownik + ton rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    By 2015, the company plans to produce 20 million tons.

    Podobne kolokacje: