TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"stage" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

stage rzeczownik

rzeczownik + stage
Kolokacji: 122
center stage • planning stage • concert stage • Broadway stage • London stage • world stage • stage of one's career • group stage • ...
stage + rzeczownik
Kolokacji: 138
stage production • stage manager • stage actor • stage presence • stage debut • stage version • stage adaptation • stage actress • ...
stage + czasownik
Kolokacji: 51
stage begins • stage involves • stage takes • stage includes • stage consists • ...
czasownik + stage
Kolokacji: 114
consist of several stages • qualify for the stage • take on the stage • eliminate in the group stage • perform on stage • ...
przymiotnik + stage
Kolokacji: 213
early stage • final stage • later stage • initial stage • late stage • advanced stage • larval stage • preliminary stage • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 56
2. final stage = faza końcowa, stan końcowy final stage
3. later stage = później etap later stage
5. initial stage = okres początkowy initial stage
6. main stage = główny etap main stage
7. late stage = późny etap late stage
8. advanced stage = stadium zaawansowane advanced stage
10. preliminary stage = stadium wstępne preliminary stage
12. critical stage = kluczowy etap critical stage
13. international stage = międzynarodowy etap international stage
14. national stage = krajowy etap national stage
15. upper stage = górny etap upper stage
16. small stage = niewielka scena small stage
17. big stage = duża scena big stage
18. large stage = duża scena large stage
19. new stage = nowy etap new stage
20. American stage = Amerykański etap American stage
21. intermediate stage = pośredni etap intermediate stage
22. important stage = ważny etap important stage
23. political stage = polityczny etap political stage
25. Primary Stage = Początkowy Etap Primary Stage
26. public stage = publiczna scena public stage
27. outdoor stage = turystyczna scena outdoor stage
28. certain stage = pewny etap certain stage
29. crucial stage = decydujący etap crucial stage
30. low stage = niska scena low stage
31. high stage = wysoki etap high stage
32. British stage = Brytyjski etap British stage
  • In 1968, she looked to the British stage for professional fulfillment.
  • In recent months, the health-service issue has been pushed to the center of the British political stage.
  • With apparent ease he made the transition to the British stage.
  • He is primarily known for his work on the British stage.
  • This musical production has been run many times on the British stage.
  • She was known for her work on the British stage.
  • He started his acting career on the British stage in 1921.
  • He brought many foreign operas to the British stage for the first time.
  • The 1984 musical production has been run often on the British stage.
  • It is also a rare one, having been attempted less than a half-dozen times on the British stage.
33. global stage = kulista scena global stage
34. bare stage = nagi etap bare stage
35. experimental stage = doświadczalny etap experimental stage
36. formative stage = formant etap formative stage
37. embryonic stage = embrionalny etap embryonic stage
38. key stage = kluczowy etap key stage
39. pupal stage = poczwarki etap pupal stage
40. middle stage = środek etap middle stage
41. empty stage = pusty etap empty stage
42. English stage = Angielski etap English stage
43. musical stage = muzyczna scena musical stage
44. distinct stage = odrębny etap distinct stage
45. tiny stage = maleńka scena tiny stage
46. successive stage = kolejny etap successive stage
47. quarter-final stage = ćwierćfinałowy etap quarter-final stage
48. previous stage = poprzedni etap previous stage
49. special stage = specjalna scena special stage
50. single stage = jeden etap single stage
51. revolving stage = scena obrotowa revolving stage
52. major stage = główny etap major stage
53. operatic stage = operowy etap operatic stage
54. live stage = żywy etap live stage
55. particular stage = szczególny etap particular stage
56. makeshift stage = prowizoryczna scena makeshift stage
przyimek + stage
Kolokacji: 31
on stage • through stages • between stages • at this stage • onto the stage • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.