"key stage" — Słownik kolokacji angielskich

key stage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kluczowy etap
  1. key przymiotnik + stage rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The school had a new building for the key stage 1 children which was open in late 2003 to replace a 50-year old block.

    Podobne kolokacje: