"crucial stage" — Słownik kolokacji angielskich

crucial stage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): decydujący etap
  1. crucial przymiotnik + stage rzeczownik
    Silna kolokacja

    They have put good runs together at crucial stages of the season.

    Podobne kolokacje: