"particular stage" — Słownik kolokacji angielskich

particular stage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szczególny etap
  1. particular przymiotnik + stage rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Not really not at this particular stage you know what I mean?