"experimental stage" — Słownik kolokacji angielskich

experimental stage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): doświadczalny etap
  1. experimental przymiotnik + stage rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    What could end up being some of the most stimulating new public art is still in an experimental stage.