"high stage" — Słownik kolokacji angielskich

high stage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysoki etap
  1. high przymiotnik + stage rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Within the department, the process is known as Level 3 monitoring, the highest stage of alert.

    Podobne kolokacje: