"critical stage" — Słownik kolokacji angielskich

critical stage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kluczowy etap
  1. critical przymiotnik + stage rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "Our door will continue to be open, but we are now at a critical stage in the appropriations process."

    Podobne kolokacje: