PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"makeshift stage" — Słownik kolokacji angielskich

makeshift stage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prowizoryczna scena
  1. makeshift przymiotnik + stage rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Several dozen demonstrators took turns on a makeshift stage to address the crowd.

    Podobne kolokacje: