TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"revolving stage" — Słownik kolokacji angielskich

revolving stage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): scena obrotowa
  1. revolving przymiotnik + stage rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The theatre was also the first in Denmark to feature a revolving stage.

    Podobne kolokacje: