"certain stage" — Słownik kolokacji angielskich

certain stage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pewny etap
  1. certain przymiotnik + stage rzeczownik
    Silna kolokacja

    We don't have to get to a certain stage of holiness.

    Podobne kolokacje: