"intermediate stage" — Słownik kolokacji angielskich

intermediate stage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pośredni etap
  1. intermediate przymiotnik + stage rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    An intermediate stage would provide for home care and any of the other appropriate services.