TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"British stage" — Słownik kolokacji angielskich

British stage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Brytyjski etap
  1. British przymiotnik + stage rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In 1968, she looked to the British stage for professional fulfillment.

    Podobne kolokacje: