"international stage" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): międzynarodowy etap
  1. international przymiotnik + stage rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Obama has done this with only being on the national and international stage for months or years.