PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"low stage" — Słownik kolokacji angielskich

low stage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niska scena
  1. low przymiotnik + stage rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    At the end of this hall was a low stage for dancing.

    Podobne kolokacje: