Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"American Stage" — Słownik kolokacji angielskich

American Stage kolokacja
Popularniejsza odmiana: American stage
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Amerykański Etap
  1. American przymiotnik + stage rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The rest of his life he spent writing for the American stage.

    Podobne kolokacje: