"major stage" — Słownik kolokacji angielskich

major stage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główny etap
  1. major przymiotnik + stage rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    There have been over 24 major stage and radio adaptations made.

    Podobne kolokacje: