PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"previous stage" — Słownik kolokacji angielskich

previous stage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poprzedni etap
  1. previous przymiotnik + stage rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In stage seven you include all the previous stages.