"public stage" — Słownik kolokacji angielskich

public stage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): publiczna scena
  1. public przymiotnik + stage rzeczownik
    Silna kolokacja

    After that, he appeared only rarely on the public stage.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo