PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"public stage" — Słownik kolokacji angielskich

public stage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): publiczna scena
  1. public przymiotnik + stage rzeczownik
    Silna kolokacja

    After that, he appeared only rarely on the public stage.