"upper stage" — Słownik kolokacji angielskich

upper stage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): górny etap
  1. upper przymiotnik + stage rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The upper stage is built on one Shuttle main engine.

    Podobne kolokacje: