"global stage" — Słownik kolokacji angielskich

global stage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kulista scena
  1. global przymiotnik + stage rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "You enhance your standing as an actor on the global stage."

    Podobne kolokacje: