ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"outdoor stage" — Słownik kolokacji angielskich

outdoor stage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): turystyczna scena
  1. outdoor przymiotnik + stage rzeczownik
    Silna kolokacja

    The festival included an outdoor main stage for the first time.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo