"small stage" — Słownik kolokacji angielskich

small stage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niewielka scena
  1. small przymiotnik + stage rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    There was a smaller stage in the day room, behind the bar.

    Podobne kolokacje: