ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"important stage" — Słownik kolokacji angielskich

important stage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ważny etap
  1. important przymiotnik + stage rzeczownik
    Silna kolokacja

    The continuing Message transmission had reached an important new stage.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo