Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"post" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

post rzeczownik

rzeczownik + post
Kolokacji: 139
blog post • Washington Post • trading post • command post • cabinet post • observation post • goal post • Jerusalem Post • Denver Post • ...
post + rzeczownik
Kolokacji: 77
post office • Post Road • post system • post production • Post Office Box • General Post Office • U.S. Post Office • post position • ...
post + czasownik
Kolokacji: 51
Post says • post goes • post obeys • Washington Post reports • blog post provides • ...
czasownik + post
Kolokacji: 109
submit posts • leave one's post • resign one's post • discourage posts • resign from one's post • remove from one's post • ...
przymiotnik + post
Kolokacji: 143
ministerial post • diplomatic post • administrative post • top post • military post • senior post • wooden post • previous post • old post • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 35
1. top post = najwyższa poczta top post
3. diplomatic post = placówka dyplomatyczna diplomatic post
4. administrative post = stanowisko w administracji administrative post
5. military post = posterunek wojskowy, stanowisko wojskowe military post
6. senior post = wyższe rangą stanowisko senior post
7. wooden post = sztywne stanowisko wooden post
9. new post = nowa poczta new post
10. old post = stara poczta old post
11. high post = wysoka poczta high post
12. important post = ważna poczta important post
13. anonymous post = anonimowa poczta anonymous post
14. fake post = sztuczna poczta fake post
15. low post = prymitywna poczta low post
16. key post = kluczowa poczta key post
17. right post = prawa poczta right post
18. current post = obecna poczta current post
19. academic post = posada na uczelni academic post
20. left post = lewe stanowisko left post
21. far post = daleko poczta far post
22. recent post = najnowsza poczta recent post
23. similar post = podobna poczta similar post
24. original post = oryginalna poczta original post
25. official post = urzędowa poczta official post
26. early post = wczesna poczta early post
27. political post = polityczna poczta political post
28. additional post = dodatkowa poczta additional post
29. ceremonial post = poczta ceremoniału ceremonial post
30. powerful post = przejmująca poczta powerful post
31. vacant post = wakat vacant post
32. near post = obok poczty near post
33. permanent post = stałe stanowisko permanent post
34. prestigious post = renomowana poczta prestigious post
35. public post = publiczna poczta public post
przyimek + post
Kolokacji: 23
in one's blog post • from one's post • at one's post • by post • of posts • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.