"political post" — Słownik kolokacji angielskich

political post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): polityczna poczta
  1. political przymiotnik + post rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Melville, for a long series of years, held important political posts.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo