"wooden post" — Słownik kolokacji angielskich

wooden post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sztywne stanowisko
  1. wooden przymiotnik + post rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He leaned against a wooden post leading up from the beach, and tried to catch his breath.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo