"similar post" — Słownik kolokacji angielskich

similar post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podobna poczta
  1. similar przymiotnik + post rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He would have a similar post in this one.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo