"powerful post" — Słownik kolokacji angielskich

powerful post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przejmująca poczta
  1. powerful przymiotnik + post rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He is new to his job, the most powerful legislative post in the state.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo