Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"fake post" — Słownik kolokacji angielskich

fake post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sztuczna poczta
  1. fake przymiotnik + post rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    On 30 March 2011, the ANC Youth League's website was hacked with a fake post under its news section, "Latest ANCYL News".

    Podobne kolokacje: