"additional post" — Słownik kolokacji angielskich

additional post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dodatkowa poczta
  1. additional przymiotnik + post rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    During his time in office, the President must forfeit any additional posts in politics or business.

powered by  eTutor logo