BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"permanent post" — Słownik kolokacji angielskich

permanent post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stałe stanowisko
  1. permanent przymiotnik + post rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    A French fur trader set up a permanent post around 1792.

powered by  eTutor logo