"public post" — Słownik kolokacji angielskich

public post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): publiczna poczta
  1. public przymiotnik + post rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The parties decide also the salaries of the public posts.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo