"academic post" — Słownik kolokacji angielskich

academic post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): posada na uczelni
  1. academic przymiotnik + post rzeczownik
    Silna kolokacja

    Of these, some would be academic posts but most would not.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo