"far post" — Słownik kolokacji angielskich

far post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): daleko poczta
  1. far przymiotnik + post rzeczownik
    Silna kolokacja

    I took a step in at the far post and lost my marker.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo