"official post" — Słownik kolokacji angielskich

official post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędowa poczta
  1. official przymiotnik + post rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But it was the only route to status and the official posts.

    Podobne kolokacje:

podobne do "official post" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "official post" po angielsku — Słownik polsko-angielski

inne