"prestigious post" — Słownik kolokacji angielskich

prestigious post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): renomowana poczta
  1. prestigious przymiotnik + post rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The Emir had given the boy the prestigious post in order to honor his sister.

    Podobne kolokacje: