"near post" — Słownik kolokacji angielskich

near post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obok poczty
  1. near przymiotnik + post rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Mark Stein had the first real chance in the 22nd minute at the near post.

    Podobne kolokacje: