"left post" — Słownik kolokacji angielskich

left post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lewe stanowisko
  1. left przymiotnik + post rzeczownik
    Silna kolokacja

    Burke, though, had something to do with that, as did his left post.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo