BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"hire" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

hire czasownik

hire + rzeczownik
Kolokacji: 128
hire workers • hire employees • hire staff • hire teachers • hire people • hire women • hire guards • hire police officers • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 30
3. hire staff = personel wynajmu hire staff
7. hire guards = strażnicy wynajmu hire guards
11. hire an investigator = zatrudnij oficera śledczego hire an investigator
13. hire engineers = inżynierowie wynajmu hire engineers
14. hire a coach = wynajmij autokar hire a coach
16. hire experts = specjaliści wynajmu hire experts
17. hire staff members = wynajem członkowie ekipy hire staff members
18. hire actors = aktorzy wynajmu hire actors
19. hire a firm = wynajmij firmę hire a firm
20. hire help = wynajem pomoc hire help
21. hire a car = wynajmować samochód hire a car
23. hire a man = zatrudnij człowieka hire a man
24. hire a contractor = zatrudnij przedsiębiorcę hire a contractor
25. hire mercenaries = najemnicy wynajmu hire mercenaries
26. hire lobbyists = członkowie grupy nacisku wynajmu hire lobbyists
27. hire designers = projektanci wynajmu hire designers
28. hire replacements = wymiany wynajmu hire replacements
29. hire immigrants = imigranci wynajmu hire immigrants
30. hire aliens = cudzoziemcy wynajmu hire aliens
czasownik + hire
Kolokacji: 25
try to hire • want to hire • need to hire • decide to hire • plan to hire • ...
hire + przyimek
Kolokacji: 31
hired by • hire out • hired after • hire for • hired at • ...
hire + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 32
later hired • originally hired • eventually hired • immediately hired • initially hired • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.