"hire several police officers" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: hire police officers
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zatrudnij kilku funkcjonariuszy policji
  1. hire czasownik + officer rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The city has asked the federal government for $77 million to hire 560 officers over five years.

    Podobne kolokacje:

podobne do "hire several police officers" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "hire several police officers" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik