"elect officers" — Słownik kolokacji angielskich

elect officers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wybierz urzędników
  1. elect czasownik + officer rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In 1986 he was elected president and chief executive officer.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo