ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"officer assigned" — Słownik kolokacji angielskich

officer assigned kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędnik przydzielił
  1. assign czasownik + officer rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    By 1999, the department had seven officers assigned to the team.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo