"hire police officers" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wynajem funkcjonariusze policji
  1. hire czasownik + officer rzeczownik
    Silna kolokacja

    The city has asked the federal government for $77 million to hire 560 officers over five years.

    Podobne kolokacje:

podobne do "hire police officers" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "hire police officers" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik