Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"hire" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

hire czasownik

hire + rzeczownik
Kolokacji: 128
hire workers • hire employees • hire staff • hire teachers • hire people • hire women • hire guards • hire police officers • ...
czasownik + hire
Kolokacji: 25
try to hire • want to hire • need to hire • decide to hire • plan to hire • ...
hire + przyimek
Kolokacji: 31
hired by • hire out • hired after • hire for • hired at • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 20
(1) by, out, after, for, at, ...
Kolokacji: 10
1. hired during = wynajęty podczas hired during
2. hired under = wynajęty poniżej hired under
3. hired through = wynajęty całkowicie hired through
4. hire away from = wynajmij daleko hire away from
5. hire without = wynajmij na zewnątrz hire without
7. hire about = wynajem około hire about
8. hired before = wynajęty wcześniej hired before
9. hire over = wynajem ponad hire over
10. hire into = wynajmować do hire into
hire + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 32
later hired • originally hired • eventually hired • immediately hired • initially hired • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.