"hired during" — Słownik kolokacji angielskich

hired during kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wynajęty podczas
  1. hire czasownik + during przyimek
    Silna kolokacja

    More than 1000 new employees has been hired during 2012.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo